15 marca 2019

Liderem Grupy Odnowy Wsi Chobienice jest Pani Sołtys Łucja Olejniczak. Na zebraniu, które odbyło się 15 marca 2019 r. o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Chobienicach, została jednomyślnie podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chobienice”, jednak do otrzymania środków pieniężnych jest jeszcze "daleka droga". Aby zapoznać się z Sołecką Strategią Rozwoju Wsi Chobienice, kliknij poniższy link 

( aktualizacja artykułu 15.03.2019 r.)

 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Chobienice .pdf 

 

Po zmianach moderator naniesie uwagi, wówczas gotowy projekt zostanie przekazany liderowi grupy Pani Sołtys Łucji Olejniczak, by następnie zatwierdzić go na zebraniu wiejskim.

www: Wielkopolska Odnowa Wsi

( aktualizacja artykułu 27.12.2018 r.)

 

W naszej miejscowości przygotowywana jest Strategia Odnowy Wsi. W dniach 6 i 8 listopada w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Siedlcu, przedstawiciele sołectwa wraz z moderatorami pracowali nad strategią rozwoju naszego sołectwa. Warsztaty były poprzedzone wizytacją terenową w naszej wsi. Wypracowana strategia będzie przedstawiana na zebraniu wiejskim, na którym mieszkańcy w głosowaniu zdecydują o jej zatwierdzeniu. Jeżeli strategia zostanie zatwierdzona, to uchwała w tej sprawie zostanie przedłożona Wójtowi, który skieruje ją do zatwierdzenia przez Radę Gminy. Posiadanie strategii wypracowanej przez moderatora pozwoli sołectwu ubiegać się o pieniądze z programu Wielkopolska Odnowa Wsi realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Do wnioskowania o środki z tego programu potrzebna jest nie tylko strategia, ale także:

  • uchwała zebrania wiejskiego wyrażająca wole przystąpienia do tego programu,

  • utworzenie grupy odnowy wsi w składzie minimum pięciu osób wraz z wyborem z danej grupy lidera,

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Uczestnictwo w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” nie jest nowością dla naszego sołectwa. Przystąpiliśmy do tego programu w maju 2013 roku. Podjęta została w tej sprawie uchwała zebrania wiejskiego, na którym powołano 10 osobową Grupę Odnowy Wsi a jej liderem została pani Łucja Olejniczak. Grupa opracowała Strategię Odnowy Chobienic i dwa razy wnioskowała o dofinansowanie z programu otrzymując w 2014 roku:

  • 30 000,00 zł na budowę parkingu,

  • 5 000,00 zł na zakup 4 parasoli z nadrukiem „Sołectwo Chobienice” oraz 12 zestawów składających się ze stołu i ławek.

 

Grupa corocznie składa do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie ze swej działalności. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje otrzymania pieniędzy na projekt, gdyż są one oceniane nie tylko pod względem formalnym. Wnioski ocenia komisja, a na ocenę wpływa wiele czynników.

 

Obecnie preferowane są wnioski sołectw, które mają opracowane strategie z moderatorami. Dlatego zaistniała konieczność opracowania nowej strategii przy współudziale moderatora.

 

Każdego roku w ramach programu ogłaszane są dwa konkursy. Pierwszy pod nazwą „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w którym można uzyskać dofinansowanie do projektu nie więcej niż 30 000,00 zł. W tym roku wpłynęło na niego 275 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało 128 projektów.

 

Drugi konkurs nosi nazwę „Odnowa szansy dla Aktywnych Sołectw”. Można w nim uzyskać dofinansowanie do projektu nie więcej niż 5 000,00 zł. W bieżącym roku wpłynęło na niego 128 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 50 projektów. W każdym konkursie gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie.

 

Strategia odnowy wsi 2018

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności