Aktualności

Foto

Rada sołecka 2015-2019

 Sołtysi

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Wykonanie JN

2018

Położenie i środowisko

Kontakt

 Podcasty

Historia i zabytki

Ludność

Chobienickie tradycje

Fundusz sołecki

Oświata

Świetlica wiejska

Wywóz śmieci

OSP

Chobienice

Radni gminy

Radni powiatu

Obwieszczenie

Archiwum strony

Rada sołecka 2019-2024

Sokół Orkan Chobienice

"SIWKI"

Wieś kultywuje tradycje ludowe – nieprzerwanie od wielu pokoleń organizowane są w Święta Wielkanocne tak zwane „Siwki”. Odbywa się to pierwszego dnia świąt, gdzie barwny korowód przechodzi ulicami wsi, a jego uczestnicy odwiedzają domostwa i składają życzenia świąteczne. Często uczestnicy barwnego korowodu są ściśle ze sobą związani, ponieważ przebieranki są mocno zakorzenione w rodzinach, przez co dochodzi do przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie. Korowód składa się z wielu zabawnych postaci. Poczynając od baby, dziada, niedźwiedzia, policjanta, białych koni (siwki) na kominiarzach kończąc. Wszystkiemu temu towarzyszy radosna muzyka z akordeonu. Podczas pochodu szczególnie aktywni są siwki smagający biczami po nogach oraz kominiarze pozostawiający czarne ślady na policzkach. Szczególnie dla dzieci, siwki stanowią okazję do poznania tradycji które sięgają minionych lat. Mieszkańcy przyjmują weselników z dużą otwartością i uśmiechem.

 

Polecana zakładka to: w starym obiektywie w Galerii

"PULTER"

Brutalna historia ostatniego stulecia bardzo mocno odcisnęła piętno na terenach dzisiejszej Wielkopolski. Tereny okupowane przez Niemcy przyniosły okropne, niekiedy ciężkie do oszacowania straty. Zwyczaje i obyczaje dzięki pomieszaniu się ludności rdzennej i napływającej również noszą ślady obcości. Jednym z najbardziej znamiennych zwyczajów przyjętych do naszej kultury jest pulter- niem. Polterabend. Antropologia tego zwyczaju jest niesamowicie ciekawa, bowiem opisywany obrzęd ślubny zmienił się na przestrzeni dziejów. Od samych narodzin zwyczaju towarzyszył nieznośny hałas. Początkowo pulter pełnił funkcję magii, wierząc że hałas odpędzi złe duchy i zapewni nowożeńcom szczęście. Pulter w swojej pierwotnej postaci zawierał głośną muzykę, tłuczenie szkła czy też porcelany przed domem Panny Młodej a goście przybywali bez zaproszenia.

Dzisiejszy obrządek wygląda nieco inaczej. Na terenie naszej gminy, pulter w dalszym ciągu jest kultywowany. Obecny pulter cechuje się dużym hałasem, ilością tłuczonego szkła, zaproszonymi gośćmi, zapasem alkoholu oraz jedzenia. Współczesny pulter stanowi duże przedsięwzięcie przedweselne. Specjalnie zaproszeni goście przynoszą drobny upominek dla nowożeńców oraz torby ze słoikami i butelkami, które tłuką w specjalnie wyznaczonym miejscu. Miłej atmosferze towarzyszy głośna muzyka, niekiedy puszczana ze sprzętu komputerowego lub też specjalnie wynajęty do tego DJ. W obwodzie pulteramu znajduje się również grill oraz ciasto drożdżowe. Niekiedy idzie też spotkać bigos oraz smalec z ogórkiem. Jednym z głównych elementów pulteramu jest alkohol. Najczęściej wódka stanowi główną atrakcję wieczornej imprezy. Ilość alkoholu często przewyższa ilość zgromadzonych ludzi na imprezie. Obowiązkiem pary młodej jest przywitanie każdego gościa i zaproponowanie mu kieliszka wódki. Pulter odbywa się najczęściej na posesji panny młodej i tam też ustawia się stoliki i krzesła. Pulter jest imprezą bardzo wesołą. Na terenie Chobienic kultywujemy tę tradycję od pokoleń.