W Chobienicach istnieje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1930 roku. Już w okresie międzywojennym wybudowano tu remizę, która służyła strażakom do końca lat 80. XX wieku.

Obecnie jednostka ma do dyspozycji większą remizę – po byłej zlewni mleka. W ostatnich latach budynek został znacznie rozbudowany – znajdują się w niej nie tylko garaż ale również salka z zapleczem kuchennym. Jednostka liczy 58 członków.

Członkowie Straży Pożarnej dysponują wozami: GBA 3/16/4 VOLVO FL oraz FORD TRANSIT SLRt

OSP Chobienice są włączone do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA GAŚNICZEGO  

Jednostka posiada własny sztandar.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019  tutaj

Publikacaja: 16.12.2018 r. źródło: Krajowa Izba Kominiarzy

Apel Prezesa ZG Związku OSP RP o włączeniu syren.

Publikacja: 18.01.2019 r.

Aktualności

Foto

Rada sołecka 2015-2019

 Sołtysi

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Wykonanie JN

2018

Położenie i środowisko

Kontakt

 Podcasty

Historia i zabytki

Ludność

Chobienickie tradycje

Fundusz sołecki

Oświata

Świetlica wiejska

Wywóz śmieci

OSP

Chobienice

Radni gminy

Radni powiatu

Obwieszczenie

Archiwum strony

Rada sołecka 2019-2024

Sokół Orkan Chobienice