ROK      LICZBA LUDNOŚCI              KOBIETY        MĘŻCZYŹNI  

 

 2018    

              1 250  644           606
 2017           1 242

 

 635

 

          607
 2016           1 239

                       629

 

          610
 2015           1 257

                       642

 

          615
 2014           1 266

                       652

 

          614

 

Przybywa mieszkańców Chobienic. Liczba mieszkańców sołectwa wzrasta. Na koniec 2018 roku Chobienice liczyło 1250 mieszkańców w tym 644 kobiety i 606 mężczyzn. W stosunku do 2017 roku przybyło u nas 8 mieszkańców. Pod względem liczby ludności jesteśmy drugą miejscowością w gminie. Większy jest tylko Siedlec liczący 1702 mieszkańców. Na trzecim miejscu znajduje się Tuchorza, w której zamieszkują 1147 osoby.

W naszym sołectwie mieszkają 24 osoby mające ukończone 80 lat – 17 kobiet i 7 mężczyzn. Najstarsza mieszkanka wsi ma ukończone 90 lat. Obecna liczba mieszkańców nie jest rekordowa. Najwięcej mieszkańców, bo aż 1324 było u nas zameldowanych w 2010 roku. Przez ostatnie dwieście laty liczba mieszkańców uległa podwojeniu. Na początku XIX wieku wieś liczyła trochę ponad 600 mieszkańców. Według spisu urzędowego z 1837 roku Chobienice liczyły 589 mieszkańców, którzy zamieszkiwali w 49 domostwach. Z kolei według danych z 1871 roku wieś liczyła już 852 osoby, zamieszkujące w 83 domostwach (36 domów było własnością hrabiego i zamieszkiwały w nich 434 osoby). Natomiast według spisu z 1927 roku Chobienice zamieszkiwały 729 osoby w tym 3 osoby narodowości niemieckiej.

 

Poniżej tabela przedstawiająca liczbę ludności Chobienic w latach 2014 – 2018. 

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności