26 kwietnia 2019

Trener przyjmuje zapisy do gry w zespole Sokół Orkan Chobienice.

Zgłoszenia Szymon Juszczak tel. 663464384

 

Dnia 26 kwietnia 2019 r. na kolejnym już zebraniu w sprawie reaktywacji klubu sportowego SOKÓŁ ORKAN CHOBIENICE został powołany zarząd klubu w składzie:

 

Prezes: Sławomir Prządka

Vice-Prezes: Szymon Juszczak

Sekretarz: Aleksander Tomiński

Skarbnik: Daniel Basiński

Członek: Patryk Hałas

 

 

 

Na stronie internetowej sołectwa została utworzona nowa zakładka SOKÓŁ ORKAN CHOBIENICE, która będzie informować o dalszej działalności klubu.

 

 

 

W piątek 26 kwietnia o godz. 19.00 w sali wiejskiej w Chobienicach odbędzie się kolejne już zebranie w sprawie reaktywacji klubu sportowego Sokół Orkan Chobienice. Na zebraniu zostanie powołany zarząd oraz utworzony statut klubu. Zapraszamy wszystkich, zarówno młodzież jak i osoby starsze, które wyrażają wolę wszelkiej pomocy w reaktywacji tego projektu. ( Publikacja 12.04.2019 )

Zapisy do gry w zespole

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności