Pamięć po Prezydencie Miasta Gdańska.

W sobotę 19 stycznia 2019 roku przed Urzędem Gminy zgromadzili się licznie, nie tylko mieszkańcy Siedlca, ale również innych miejscowości. O godzinie 19.00 Wójt Gminy Siedlec razem z przedstawicielami samorządu, pracownikami Urzędu i całą zgromadzoną społecznością oddali hołd, zamordowanemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Obecni byli również mieszkańcy Chobienic, wraz z członkami rady sołeckiej, rady gminy oraz Panią Sołtys.

Śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w niedzielę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, został w bestialski sposób zamordowany była dla całego narodu Polskiego ogromnym szokiem. Paweł Adamowicz stojąc na scenie, oddając „światełko do nieba” stał się dla nas niebywałym symbolem: statuą pojednania, zgody nie tylko miasta Gdańska, ale całego narodu.

Trwajmy więc w sile współpracy, konsensusu, szacunku, niech ta tragiczna śmierć wybitnego samorządowca na zawsze zniszczy język nienawiści.

19 stycznia 2019

Aktualności

Foto

Rada sołecka

 Sołtysi

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Wykonanie JN

2018

Położenie i środowisko

Kontakt

 Podcasty

Historia i zabytki

Ludność

Chobienickie tradycje

Fundusz sołecki

Oświata

Świetlica wiejska

Wywóz śmieci

OSP

Chobienice

Radni gminy

Radni powiatu

Obwieszczenie

Archiwum strony