31 stycznia 2019

Związek Międzygminny "Obra" informuję, iż począwszy od 1 lutego 2019r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka za jedną osobę:

- selektywny 15,50 zł.

- nieselektywny 28,00 zł.

 

Terminy płatności:

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec;

- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego miesiąca.

 

DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ryczałt roczny dla właścicieli domków letniskowych:

- selektywny 186,00 zł.

- nieselektywny 280,00 zł.

 

Terminy płatności: 

- Jednorazowo rocznie z góry do 15 lipca każdego roku

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalności gospodarcze, placówki oświatowe)

Stawka opłaty za jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika:

 

pojemność

selektywny

nieselektywny

120 l.

28,00 zł.

38,00 zł.

240 l.

56,00 zł.

75,00 zł.

1100 l.

308,00 zł.

410,00 zł.

7000 l.

1400,00 zł.

1860,00 zł.

Ceny te należy przemnożyć przez ilość pojemników oraz częstotliwość wywozów w miesiącu.

 

Terminy płatności: 

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec;

- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

 

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego miesiąca. 

Każdorazowo po złożonej deklaracji wydawane jest oświadczenie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności.

( Publikacja artykułu 31.01.2019 r. )

 źródło: Związek Międzygminny OBRA

 

 

 

 

 

Uchwała nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego" Obra" z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Czytaj uchwałę poniżej w .pdf    ( Publikacja artykułu 18.01.2019 r. )

źródło: biuletyn informacji publicznej Związek Międzygminny OBRA

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności