Aktualności

Foto

Rada sołecka 2015-2019

 Sołtysi

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Wykonanie JN

2018

Położenie i środowisko

Kontakt

 Podcasty

Historia i zabytki

Ludność

Chobienickie tradycje

Fundusz sołecki

Oświata

Świetlica wiejska

Wywóz śmieci

OSP

Chobienice

Radni gminy

Radni powiatu

Obwieszczenie

Archiwum strony

Rada sołecka 2019-2024

Sokół Orkan Chobienice

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Związek Międzygminny "Obra" informuję, iż począwszy od 1 lutego 2019r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka za jedną osobę:

- selektywny 15,50 zł.

- nieselektywny 28,00 zł.

 

Terminy płatności:

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec;

- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego miesiąca.

 

DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ryczałt roczny dla właścicieli domków letniskowych:

- selektywny 186,00 zł.

- nieselektywny 280,00 zł.

 

Terminy płatności: 

- Jednorazowo rocznie z góry do 15 lipca każdego roku

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalności gospodarcze, placówki oświatowe)

Stawka opłaty za jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika:

 

pojemność

selektywny

nieselektywny

120 l.

28,00 zł.

38,00 zł.

240 l.

56,00 zł.

75,00 zł.

1100 l.

308,00 zł.

410,00 zł.

7000 l.

1400,00 zł.

1860,00 zł.

Ceny te należy przemnożyć przez ilość pojemników oraz częstotliwość wywozów w miesiącu.

 

Terminy płatności: 

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec;

- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

 

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego miesiąca. 

Każdorazowo po złożonej deklaracji wydawane jest oświadczenie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności.

( Publikacja artykułu 31.01.2019 r. )

 źródło: Związek Międzygminny OBRA

 

 

 

 

 

Uchwała nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego" Obra" z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Czytaj uchwałę poniżej w .pdf    ( Publikacja artykułu 18.01.2019 r. )

źródło: biuletyn informacji publicznej Związek Międzygminny OBRA

31 stycznia 2019