25 grudnia 2018

W związku z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.40 nastąpi uruchomienie syren na terenie miast i powiatów województwa wielkopolskiego. Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. „w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach" oraz § 8 ust. 3 zarządzenia Nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. „w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim", uruchomienie syren nastąpi na zasadach realizacji głośnej próby, dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.

O konieczności powiadamiania wszystkich służb oraz mieszkańców o terminie i czasie uruchomienia syren alarmowych za pośrednictwem ( RSO ) z 24 godzinnym wyprzedzeniem zostanie przekazany komunikat o następującej treści: „ W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.40 nadany zostanie sygnał alarmowy ( syrena )”.

Komunikat dla Chobienic 27.12.2018 r.

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności