02 grudnia 2020

W Chobienicach zakończono prace związane z realizacją projektu: Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą „Ignacówka”, czyli Wiejskiego Centrum Historyczno -Rekreacyjnego poświęconego pamięci hrabiego Mielżyńskiego. Projekt został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

W ramach projektu przy remizie OSP powstała drewniana wiata z utwardzonym podłożem przeznaczona do organizacji wspólnych spotkań mieszkańców. W okolicach altany postawiono tablicę informacyjną zawierająca informacje o historii rodu Mielżyńskich, rzeźbę hrabiego Mielżyńskiego, grill, palenisko pod ognisko, kosze na śmieci, 3 elementy siłowni zewnętrznej, stojak na rowery oraz pergole z roślinami.

Całkowita wartość projektu wyniosła 55.054,32 zł z czego 29.000 zł to dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 17.800 zł to środki z gminy, a 8.254,32 zł to środki z naszego funduszu sołeckiego.

Projekt realizowały lokalne firmy w szczególności firma Pana Grzegorza Budy i Eugeniusza Wośko, którym sołectwo dziękuje za rzetelnie wykonaną pracę.

Mieszkańcy w ramach wkładu własnego nie tylko uporządkowali teren ale także dokonali nasadzeń drzew między innymi kilku dębów, z których każdy upamiętnia jednego z członków rodziny Mielżyńskich.

Realizacja projektu była możliwa dzięki pomocy Urzędu Gminy w Siedlcu. Sołectwo dziękuje Wójtowi Panu Jackowi Kolesińskiemu za umożliwienie uczestnictwa w konkursie oraz przekazane środki finansowe z budżetu gminy. Dziękujemy także Panu Markowi Buczkowskiemu za duży wkład pracy włożony w realizację projektu począwszy od napisania wniosku, a następnie czuwaniem nad prawidłowym i terminowym przebiegiem prac.

Podziękowania należą się także Pani Sołtys Łucji Olejniczak, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom, którzy w czynie społecznym wykonali szereg prac przy realizacji projektu.

Dzięki realizacji projektu powstało ogólnodostępne miejsce dla wszystkich mieszkańców w sołectwie do wspólnego relaksu oraz integracji mieszkańców Chobienic.

Mimo epidemii zachęcamy do odwiedzenia „Ignacówki” . Mamy nadzieję, że jak minie COVID-19 będzie jeszcze wiele okazji do spotkania się mieszkańców w większym gronie w naszym Centrum Historyczno-Rekreacyjnym.

 

Sołtys i Rada Sołecka Chobienice

 

 

 

 

 

 

Publikacja: 30.11.2020 r.  Źródło: Urząd Gminy Siedlec

Z końcem listopada br. w Chobienicach zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach zadania teren placu za OSP został uporządkowany i zagospodarowany poprzez rozlokowanie takich elementów jak: tablica informacyjna zawierająca informacje o historii rodu Mielżyńskich, kosze na śmieci, grill, palenisko pod ognisko, elementy siłowni zewnętrznej, sto-jak na rowery, rzeźbę Hrabiego Mielżyńskiego oraz pergole z roślinami. Powstała wiata rekreacyjna z utwardzonym podłożem, oraz zadbano o odnowienie placu zabaw.

Ogólna wartość projektu „Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: „Ignaców-ka”, czyli Wiejskiego centrum Historyczno – Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiemu Mie-lżyńskiemu” wyniosła 55.054,32 zł, z czego 29.000,00 zł stanowi dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 17.800,00 to środki własne gminy, a 8.254.32 zł środki funduszu sołeckiego.

Podkreślić należy duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa, którzy w czynie społecznym wykonali szereg prac przy realizacji projektu. To właśnie dzięki temu zaangażowaniu przy wspólnej pracy powstało wyjątkowe miejsce wypoczynku i integracji społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Ignacówka w Chobienicach

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności